home
search
麟介魚蟲部 » 鱉甲
【內容】

(補陰、退熱)

鹹平屬陰,色青入肝。

治勞瘦骨蒸,往來寒熱,溫瘧瘧母(1)。腰痛脅堅,血瘕痔核(2)。經阻產難,腸癰瘡腫,驚癇斑痘,厥陰血分之病(3)

色綠九肋,重七兩者為上。醋炙。若治勞,童便炙。亦可熬膏。

「鱉肉」涼血補陰,亦治瘧痢(4)。惡礬石,忌莧菜、雞子(5)

「鱉膽」味辣,可伐椒解腥。

【註】

  1. 瘧必暑邪類多,陰虛之人,瘧久不愈,元氣虛羸,邪陷中焦則結為瘧母。鱉甲能益陰除熱而散結,故為治瘧要藥。
  2. 鹹能軟堅。
  3. 時珍曰:介蟲陰類,故皆補陰,或曰本物屬金與土,故入脾、肺而治諸病。
  4. 煮作羹食,加生薑、沙糖,不用鹽醬,名鱉糖湯。
  5. 鱉色青,故走肝益腎而退熱;龜色黑,故通心入腎而滋陰。陰性雖同,所用略別。

上一節 龜板
下一節

【其它相關項目】

expand_less