settings您的瀏覽器未開啟Javascript!本網站利用它優化用戶的瀏覽體驗,若未開啟它,除了導致部分網頁功能無法正常運作,瀏覽效能也會較差!


home
search
AD
+
  解表類
+
  清熱類
+
  瀉下類
+
  化痰止咳平喘
+
  去風濕類
+
  去濕類
+
  理氣類
+
  溫裡去寒
+
  理血類
+
  驅蟲類
+
  消食類
+
  安神類
+
  平肝息風類
+
  開竅類
-
  補益類
  
  人參 (《本經》)
  
  仙茅 (《海藥本草》)
  
  何首烏 (《開寶本草》)
  
  冬蟲夏草 (《本草從新》)
  
  北沙參 (《本草匯言》)
  
  南沙參 (《本經》)
  
  大棗 (《本經》)
  
  天冬 (《本經》)
  
  太子參 (《本草再新》)
  
  女貞子 (《本經》)
  
  山茱萸 (《本經》)
  
  山藥 (《本經》)
  
  巴戟天 (《本經》)
  
  旱蓮草 (《新修本草》)
  
  杜仲 (《本經》)
  
  枸杞子 (《本經》)
  
  桑椹 (《新修本草》)
  
  沙苑子 (《本草衍義》)
  
  淫羊藿 (《本經》)
  
  熟地黃 (《圖經本草》)
  
  狗脊 (《本經》)
  
  玉竹 (《本經》)
  
  甘草 (《本經》)
  
  當歸 (《本經》)
  
  白扁豆 (《名醫別錄》)
  
  白朮 (《本經》)
  
  白芍 (《本經》)
  
  百合 (《本經》)
  
  益智仁 (《本草拾遺》)
  
  石斛 (《本經》)
  
  紫河車 (《本草拾遺》)
  
  續斷 (《本經》)
  
  肉蓯蓉 (《本經》)
  
  胡桃肉 (《開寶本草》)
  
  菟絲子 (《本經》)
  
  蛤蚧 (《雷公炮炙論》)
  
  蜂蜜 (《本經》)
  
  補骨脂 (《藥性論》)
  
  西洋參 (《本草從新》)
  
  鎖陽 (《本草衍義補遺》)
  
  阿膠 (《本經》)
  
  飴糖 (《名醫別錄》)
  
  骨碎補 (《開寶本草》)
  
  鱉甲 (《本經》)
  
  鹿茸 (《本經》)
  
  鹿角膠 (《本經》)
  
  麥冬 (《本經》)
  
  黃精 (《名醫別錄》)
  
  黃芪 (《本經》)
  
  黑芝麻 (《本經》)
  
  黨參 (《本草從新》)
  
  龍眼肉 (《本經》)
  
  龜甲 (《本經》)
+
  收澀類
+
  湧吐類及其他
AD
expand_less