home
search
方名黃連杏仁湯
來源《嬰童百問》卷上
【組成】

黃連30克 陳皮 杏仁(去皮、尖,炒) 麻黃(去節) 枳殼(去瓤,麩炒) 葛根各15克

【製法用量】

上銼為散。每服6克,水煎服。

【主治】

孩童感受邪熱,致患麻痘,其瘡漸出,咳嗽煩悶,嘔吐泄瀉,眼赤,咽喉、口舌生瘡。

expand_less