home
search
榖菜部 » 山藥
【內容】

(古名薯蕷;補脾肺、濇精氣)

色白入肺,味甘歸脾,入脾肺二經,補其不足,清其虛熱(1)

固腸胃,潤皮毛,化痰涎,止瀉痢(2)。肺為腎母,故又益腎強陰,治虛損勞傷(3)。脾為心子,故又益心氣(4),治健忘遺精(5)。生搗傅癰瘡,消腫硬(6)

色白而堅者入藥。

【註】

  1. 陰不足則內熱,補陰故能清熱。
  2. 滲濕,故化痰止瀉。百一方山藥半生半炒,米飲下,治噤口痢。
  3. 王履云八味丸用之以強陰。
  4. 子能令母實。
  5. 按山藥性濇,故治遺精泄瀉,而諸家俱未言濇。
  6. 山藥能消熱腫,蓋補其氣,則邪滯自行。丹溪曰補陽氣,生者能消腫硬是也。

上一節 乾薑、黑薑
百合 下一節

【其它相關項目】

expand_less