settings您的瀏覽器未開啟Javascript!本網站利用它優化用戶的瀏覽體驗,若未開啟它,除了導致部分網頁功能無法正常運作,瀏覽效能也會較差!


home
search
AD
榖菜部 » 乾薑、黑薑
【內容】

(燥回陽、宣通脈)

生用辛溫,逐寒邪而發表,炮則辛苦大熱,除胃冷而守中(1)。溫經止血(2),定嘔消痰,去臟腑沈寒痼冷。

能去惡生新,使陽生陰長,故吐衄下血,有陰無陽者宜之。亦能引血藥入氣分而生血,故血虛發熱,產後大熱者宜之(3)。引以黑附,能入腎而祛寒濕,能回脈絕無陽(4)。同五味,利肺氣而治寒嗽(5)。燥脾濕而補脾(6),通心助陽而補心氣(7)。開五臟六腑,通四肢關節,宣諸絡脈。治冷痹寒痞,反胃下痢。

多用損陰耗氣,孕婦忌之(8)。母薑曬乾者為乾薑,炮黑為炮薑。

【註】

  1. 辛則散,炮則稍苦,故止而不移,非若附子走而不守。
  2. 炮黑止吐衄諸血,紅見黑則止也。
  3. 此非有餘之熱,乃陰虛生內熱也,忌用表藥、寒藥。乾薑能入肺利氣,能入肝,引血藥生血,故與補陰藥同用,乃熱因熱用,從治之法,故亦治目睛久赤。
  4. 仲景四逆、白通、薑附湯皆用之。
  5. 肺惡熱。
  6. 脾惡濕。
  7. 苦入心。
  8. 辛熱能動血。王好古曰:服乾薑以治中者,必僭上,宜大棗輔之。東垣曰:宜甘草以緩之。

上一節 生薑
山藥 下一節

【其它相關項目】

AD
expand_less