home
search
導覽
方名烏頭湯
來源傷寒卒病論
【製法用量】

麻黃9克(3兩)
芍藥9克(3兩)
黃耆9克(3兩)
甘草9克
烏頭㕮咀,以蜜二升,煎取一升,即出烏頭6克(5枚)

上五味,㕮咀四味。以水600毫升,煮取200毫升,去滓,納蜜煎中,更煎之,服140毫升;不知,盡服之。

【主治】

病歷節,不可屈伸,疼痛。

expand_less