home
search
導覽
方名澤瀉湯
來源傷寒卒病論
【製法用量】

澤瀉15克(5兩)
白朮6克(2兩)

上藥二味,以水300毫升,煮取150毫升,分溫再服。

【主治】

水停心下,清陽不升,濁陰上犯,頭目錯眩。

【現代應用】

現用於耳源性眩暈。

【其它相關項目】

expand_less