home
search
金石水土部 » 白礬
【內容】

(濇、燥濕、墜痰)

酸鹹而寒,性濇而收。燥濕追涎,化痰墜濁,解毒生津,除風殺蟲,止血定痛,通大小便。蝕惡肉,生好肉,除痼熱在骨髓(1)

治驚癇黃疸,血痛喉痹,齒痛風眼,鼻中瘜肉,崩帶脫肛,陰蝕陰挺(2),疔腫癰疽,瘰厲疥癬,虎犬蛇蟲咬傷(3)

多服損心肺,傷骨(4)

取潔白光瑩者煅用。又法以火煅地,灑水於上,取礬布地,以盤覆之,四面灰擁,一日夜,礬飛盤上,掃收之為礬精。未盡者,更加前法,再以陳苦酒(5),化之,名礬華。七日可用,百日彌佳。甘草為使,畏麻黃,惡牡蠣(6)

  1. 髓為熱所劫則空,故骨痿而齒浮。
  2. 陰肉挺出,肝經之火。
  3. 時珍曰:能吐風熱痰涎,取其酸苦涌泄也;治諸血痛、陰挺、脫肛、瘡瘍,取其酸濇而收也;治風眼、痰飲、泄痢、崩帶,取其收而燥濕也;治喉痹、癰蠱、蛇傷,取其解毒也。
  4. 寇宗奭曰:劫水故也。書紙上水不能濡,故知其性劫水也。李迅曰:凡發背,當服蠟礬丸,以護膜,防毒氣內攻。礬一兩,黃蠟七兩,溶化和丸,每服十丸,漸加至二十丸,日服百丸,則有力,此藥護膜、託裏、解毒、化膿之功甚大。以白礬芽、茶搗未,冷水服,解一切毒。
  5. 醋也。
  6. 生用解毒,煅用生肌。

上一節 石灰
膽礬 下一節

【其它相關項目】

expand_less