home
search
中品 » 生薑
【內容】

【性味】

辛、微溫,無毒。

【功效】

久服去臭氣,通神明。

【集注】

陳修園曰:

  • 凡藥氣溫屬厥陰風木;大溫為熱,屬少陰君火;微溫稟春初之木氣,則專入足少陽膽經也。味辛屬陽明燥金,大辛屬手太陰肺、手陽明大腸,微辛為土中之金則專入足陽明胃經也。
  • 仲景桂枝湯等,生薑與大棗同用者,取其辛以和肺衛,得棗之甘以養心營,合之能兼調營衛也。真武湯、茯苓桂枝湯用之者,以辛能利肺氣,氣行則水利汗止,肺為水之上源也。大小柴胡湯用之者,以其為少陽本經之藥也。吳茱萸湯用之者,以其安陽明之氣,陽明之氣以下行為順,而嘔自止矣。少陰之氣,上交於陽明中土,而利亦止矣。凡此之類,《本經》雖未明言,而仲景於氣味中獨悟其神妙也。
  • 久服去臭氣通神明者,以臭氣為濁陰之氣,神明為陽氣之靈,言其有扶陽抑陰之效也。
  • 今人只知其散邪發汗,而不知其有匡正止汗之功,每於真武湯,近效白朮湯,輒疑生薑而妄去之,皆讀書死於句下之過也。又病家每遇方中有生薑,則曰素有血疾,或曰曾患眼赤及喉痹等症,不敢輕服。是亦自置死地也,又何怨哉?

上一節 乾薑
蔥白 下一節

【其它相關項目】

expand_less