home
search
草部 » 豨薟草
【內容】

(宣、去風濕)

苦辛,生寒,熟溫。

治肝、腎風氣,四肢麻痹,筋骨冷痛,腰膝無力,風濕瘡瘍。

若痹痛由腎、脾兩虛,陰血不足,不由風濕而得者忌服(1)

江東人呼豬為豨,其草似豬簽臭故名(2)

以五月五日,六月六日,七月七日,九月九日,採者尤佳。去粗莖,留枝、葉、花、實,酒拌蒸曬九次,蜜丸,甚益元氣(3)。搗汁熬膏,以甘草、生煎地膏,煉蜜三味收之,酒調服尤妙。

【註】

  1. 風藥能燥血。
  2. 唐成訥有進豨薟表。宋張詠進豨簽表云:其草金稜銀鑲,素莖紫荄,對節而生,頗同蒼耳。臣吃百服,眼目清明,即至千服,鬚髮烏黑,筋力輕健,效驗多端。
  3. 豨薟,辛苦氣寒,故必蒸曬九次,加以酒蜜,則苦寒之陰濁盡去,而清香之美味見矣。數不至九,陰濁未盡,則不能透骨搜風而祛病也。

上一節 秦艽
威靈仙 下一節

【其它相關項目】

expand_less