home
search
【內容】

治心中怔忡不安,胸膺痞懣,口中苦,舌上生瘡,面赤如新妝,或吐血、衄血、下血者方。
黃連 黃芩 芍藥(各三兩) 乾薑(炮) 甘草(炙) 大黃(各一兩)
上六味,以水五升,煮取二升,溫分再服,日二。

上一節 小瀉心湯
小補心湯 下一節

expand_less