home
search
外障總名歌 » 天行赤眼歌
【內容】

天行赤眼四時生,傳染熱淚腫赤疼,受邪淺深隨人化,驅風散熱飲防風。牛蒡將軍羌赤芍,連翹梔薄草歸芎。

【註】

天行赤眼者,四時流行風熱之毒,傳染而成,老幼相傳,沿門逐戶,赤腫澀淚,羞明散痛,受邪淺深,視人強弱,強者先愈,弱者遲愈。宜用驅風散熱飲,風盛倍羌防,熱盛倍大黃。

【方劑】

驅風散熱飲
防風 牛蒡子 炒研 大黃 酒浸 羌活 赤芍藥 連翹 梔子 薄荷 各一錢 甘草 五分 當歸尾 川芎 各一錢
上為粗末,以水二盞,煎至一盞,食後去滓溫服。

上一節 睥生痰核歌
小兒青盲歌 下一節

expand_less