home
search
導覽
方名消渴方
來源丹溪
類別潤燥
【製法用量】


將黃連花粉為末調服,或加薑汁蜂蜜為膏噙化。

【功效】

治渴證,胃熱善消水穀。

【方義】

經曰:「心移熱於肺,傳為鬲消,火盛灼金,不能生水,故令燥渴。」黃連苦寒以瀉心火,生地大寒以生腎水,花粉藕汁降火生津,牛乳補血潤以去燥。火退燥除,津生血旺,則渴自止矣。

【其它相關項目】

expand_less