home
search
方名升陷湯
來源醫學衷中參西錄
類別補氣
【製法用量】

生箭耆18克(6錢)
知母9克(3錢)
柴胡5克(1.5錢)
桔梗5克(1.5錢)
升麻3克(1錢)

水煎2次作2次服,1日服2劑。

【功效】

補氣升陷。

【主治】

治胸中大氣下陷,氣短不足以息。或努力呼吸,有似乎喘。或氣息將停,危在頃刻。其兼證,或寒熱往來,或咽乾作渴,或滿悶怔忡,或神昏健忘,種種病狀,誠難悉數。其脈象沉遲微弱,關前尤甚。其劇者,或六脈不全,或參伍不調。

【方義】

升陷湯,以黃耆為主者,因黃耆既善補氣,又善升氣。惟其性稍熱,故以知母之涼潤者濟之。柴胡為少陽之藥,能引大氣之陷者自左上升。升麻為陽明之藥,能引大氣之陷者自右上升。桔梗為藥中之舟楫,能載諸藥之力上達胸中,故用之為嚮導也。至其氣分虛極者,酌加人參,所以培氣之本也。或更加萸肉,所以防氣之渙也。至若少腹下墜或更作疼,其人之大氣直陷至九淵,必需升麻之大力者,以升提之,故又加升麻五分或倍作二錢也。方中之用意如此,至隨時活潑加減,尤在臨證者之善變通耳。

【加減】

氣分虛極下陷者,酌加人參數錢,或再加山萸肉(去淨核)數錢,以收斂氣分之耗散,使升者不至復陷更佳。若大氣下陷過甚,至少腹下墜,或更作疼者,宜將升麻改用錢半,或倍作二錢。

【現代應用】

現代醫學認為本方增強肺功能,營養中樞神經。主要用於:肺不張、神經衰弱,見氣短不足以息、脈沉遲微弱者。

【其它相關項目】

expand_less