home
search
草部 » 防風
【內容】

(宣發表、去風、勝濕)

辛甘微溫,升浮為陽。搜肝瀉肺,散頭目滯氣,經絡留濕。

主上部見血(1),上焦風邪,頭痛目眩,脊痛項強,周身盡痛,太陽經證(2)。又行脾胃二經,為去風勝濕之要藥(3)。散目赤瘡瘍。

若血虛痙急,頭痛不因風寒(4),泄瀉不因寒濕,火升發嗽,陰虛盜汗,陽虛自汗者並禁用(5)

黃潤者良。上部用身,下部用梢。

畏萆薢;惡乾薑、白歛、芫花;殺附子毒。

  1. 用之為使,亦能治崩。
  2. 膀胱。徐之才曰:得蔥白能行周身。
  3. 凡風藥,皆能勝濕。東垣曰:卒伍,卑賤之職,隨所引而止,乃風藥中潤劑,若補脾胃,非此引用不能行。
  4. 內傷頭痛。
  5. 同黃耆、芍藥又能實表、止汗。合黃耆、白朮,名玉屏風散,固表聖藥。黃蓍得防風而功益大,取其相畏而相使也。

上一節 羌活
藁本 下一節

【其它相關項目】

expand_less