home
search
攻裏之劑 » 調胃承氣湯
【內容】

胃實緩攻,仲景

【主治】

治傷寒陽明證,不惡寒,反惡熱,口渴,便閟,譫語,腹滿,中焦燥實,及傷寒吐後腹脹滿者(1)。陽明病不吐不下而心煩者(2)。亦治渴證中消善食而溲。

  1. 邪在表,則身熱汗出而惡寒,邪已入裏,則表證罷,故不惡寒身熱汗出而反惡熱也。汗多亡津,熱又入裏,故口渴便閟,無水以制火,內有燥屎,故妄見妄言而譫語,吐後不解,腹脹滿者,熱入胃也。然滿而不痛,不宜急下,少與調胃和之。
  2. 吐後煩為內煩,下後煩為虛煩,不吐不下心煩者,胃有鬱熱也。

【組成】

大黃 酒浸  芒硝 一兩  甘草 炙五錢
少少溫服。

【方義】

此足太陽陽明藥也(1)。大黃苦寒,除熱蕩實,芒硝鹹寒,潤燥軟堅,二物下行甚速,故用甘草甘平以緩之,不致傷胃,故曰:調胃承氣,去枳朴者,不欲其犯上焦氣分也。

  1. 東垣曰:正陽陽明藥

【方論】

準繩曰:陽明一證,分為太陽正陽少陽三等。按:本草大黃酒浸入太陽經,酒洗入陽明經,浸久於洗,故能引於至高之分,仲景以調胃承氣,收入太陽門,而大黃註曰酒浸,湯後曰少少溫服,曰當和胃氣,又本湯治不吐不下心煩者,及發汗不解,蒸蒸發熱者,吐後腹脹滿者,是太陽陽明去表未遠,其病在上,不當攻下,故宜緩劑調和之也。至正陽陽明,則曰急下之,而大承氣湯大黃下註曰酒洗,洗輕於浸,是微升其走下之性,以治其中也。至少陽陽明,則去正陽而逼太陰,其分為下,故小承氣湯大黃不用酒製,少陽不宜下,故去芒硝。又曰少與,曰微溏之勿令大泄下,此仲景之妙法也。

【附方】

  1. 本方加當歸薑棗煎,名當歸承氣湯。〔河間〕治裏熱火鬱,或皮膚枯燥,或咽燥鼻乾,或便溺秘結,或瘀血發狂,〔加當歸入血分以潤燥調營,亦與桃仁承氣同意,加薑棗引入胃也。〕
  2. 本方除芒硝,名大黃甘草湯,金匱用治食已即吐,外臺用治吐水。〔準繩曰:仲景云:欲吐者不可下,又以大黃甘草治食已即吐何也?曰:欲吐者,其病在上,因而越之可也。而逆之使下,則必抑塞憒亂而益甚,若已吐不止,有升無降,則當逆而折之,引令下行,無速於大黃者矣。故不禁,丹溪泥之,而曰凡嘔吐切不可下,固矣夫。〕
  3. 本方用大黃二兩半,芒硝甘草各二兩,又名破棺丹,治多汗,大渴,便閉,譫語,陽結之證,及諸瘡腫熱。

上一節 小承氣湯
桃仁承氣湯 下一節

【其它相關項目】

expand_less