home
search
草部 » 白芍
【內容】

(補血、瀉肝、濇、歛陰)

苦酸微寒。入肝脾血分,為手、足太陰行經藥(1)。瀉肝火(2),安脾肺,固腠理(3),和血脈,收陰氣,歛逆氣(4),散惡血,利小便(5)。緩中止痛(6),益氣除煩,歛汗安胎,補勞退熱。

治瀉痢後重,能除胃中濕熱。脾虛腹痛(7),心痞脅痛(8),肺脹喘噫(9),癰腫疝瘕。其收降之體,又能入血海(10),而至厥陰(11),治鼻衄(12)目濇,肝血不足(13),婦人胎產,及一切血病。

又曰產後忌用(14)

「赤芍藥」主治略同,尤能瀉肝火,散惡血。治腹痛堅積,血痹疝瘕(15),經閉腸風,癰腫目赤(16)。白補而收,赤瀉而散。白益脾,能於土中瀉木;赤散邪,能行血中之滯。產後俱忌用。

赤白各隨花色,單瓣者入用。醋炒用。婦人血分醋炒,下痢後重不炒。惡芒硝、石斛,畏鱉甲、小薊,反藜蘆。

【註】

 1. 肺、脾。
 2. 酸歛肝,肝以歛為瀉,以散為補。
 3. 肺主皮毛,脾主肌肉。肝木不剋土,則脾安;土旺能生金,則肺安。脾和肺安,則腠理固矣。
 4. 酸主收歛。
 5. 歛陰生津,小便自利,非通行之謂也。
 6. 東垣曰經曰:損其肝者,緩其中。即調血也。
 7. 瀉痢俱太陰病,不可缺此。寒瀉冷痛忌用。虞天民曰白芍不惟治血虛,大能行氣。古方治腹痛,用白芍四錢、甘草二錢,名芍藥甘草湯。蓋腹痛,因營氣不從,逆於皮裏,白芍能行營氣,甘草能歛逆氣;又痛為肝木剋脾土,白芍能伐肝故也。天民又曰白芍止治血虛腹痛,餘不治,以其酸寒收歛,無溫散之功也。
 8. 脅者,肝、膽二經往來之道,其火上沖,則胃脘痛,橫行,則兩脇痛。白芍能理中瀉肝。
 9. 噯同。
 10. 衝脈為血海,男女皆有之。
 11. 肝經。
 12. 鼻血曰衄,音汝六切。
 13. 退火益陰,肝血自足。
 14. 丹溪曰以其酸寒,伐生發之氣也,必不得已,酒炒用之可耳。時珍曰產後肝血已虛,不可更瀉也。寇氏曰減芍藥以避中寒,微寒如芍藥,古人猶諄諄告戒,況大苦大寒,可肆行而莫之忌耶。用白朮補脾,同參、耆補氣,用歸、地補血,同芎藭瀉肝,同甘草止腹痛,同黃連止瀉痢,同防風發痘證,同薑、棗溫經散濕。
 15. 邪聚外腎為疝,腹內為瘕。
 16. 皆散瀉之功。

上一節 芎藭
生地黃 下一節

【其它相關項目】

expand_less