home
search
草部 » 生地黃
【內容】

(大瀉火)

甘苦大寒,入心腎,瀉丙火(1),清燥金(2),消瘀通經,平諸血逆。

治吐衄崩中(3),傷寒陽強,痘證大熱(4)

多服損胃。

生掘鮮者,搗汁飲之。或用酒製,則不傷胃。生則寒,乾則涼,熟則溫(5)

【註】

  1. 小腸為丙火,心與小腸相表裏。導赤散,與木通同用。
  2. 胃、大腸火。
  3. 唾血者,血隨唾出;咯血者,隨痰咯出,或帶血絲,出腎經及肺經。自兩脇逆上吐出者,屬肝經。衄血者,血溢於腦,從鼻中而出;欬血者,欬出,痰內有血,並屬肺經。吐出、嘔出成盆成碗者,屬胃經。經漏不止曰崩。血熱則妄行,宜以此涼之。虛人忌用,用乾地黃可也。
  4. 痘證用之甚多,本草未載。
  5. 故分為三條以便施用。近日都用浙產細長者為鮮生地。

上一節 白芍
乾地黃 下一節

【其它相關項目】

expand_less