home
search
中品 » 吳茱萸
【內容】

【性味】

辛、溫,有小毒。

【功效】

主溫中,下氣,止痛,又除濕血痹,逐風邪,開腠理,咳逆,寒熱。

【集注】

陳修園曰:

  • 吳茱萸氣溫,稟春氣而入肝;味辛有小毒,得金味而入肺。
  • 氣溫能驅寒,而大辛之味,又能俾肺令之獨行而無所旁掣;故中寒可溫,氣逆可下,胸腹諸痛可止;皆肺令下行,坐鎮而無餘事。
  • 仲景取治陽明食穀欲嘔症,及乾嘔吐涎沫症,從《本經》而會悟於言外之旨也。
  • 肺喜溫而惡寒,一得吳萸之大溫大辛,則水道通調而濕去。
  • 肝臟血,血寒則泣而成痹,一得吳茱萸之大辛大溫,則血活而痹除。
  • 風邪傷人,則腠理閉,而為寒熱咳逆諸症,吳萸大辛大溫,開而逐之,則咳逆寒熱諸症俱平矣。
  • 然猶有疑者,仲景用藥悉遵《本經》,而『少陰病吐利,手足逆冷,煩燥欲死者,吳茱萸湯主之』二十字,與《本經》不符。而不知少陰之臟,皆本陽明水穀以資生,而復交會中土。若陰陽之氣不歸中土,則上吐而下利;水火之氣不歸中土,則下躁而上煩;中土之氣內絕,則四肢逆冷而過肘膝,法在不治。仲景取吳茱萸大辛大溫之威烈,佐人參之沖和,以安中氣,薑、棗之和胃,以行四末;專求陽明,是得絕處逢生之妙。張隱庵、葉天士之解俱淺。

上一節 山茱萸
杏仁 下一節

【其它相關項目】

expand_less